Станислав Кульчиньский

– Был урожденным предводителем, всюде гдзе се появил был управляющим, презесем, ректором, еднак преде вшистким был ботаником — молвила o współtwórcy Университета Wrocławskiego dr Małgorzata Mularczyk.

W лятах 30. XX веку prof. Stanisław Kulczyński был ректором Университета Jana Казимеря we Lwowie. — Zasłynął tym, że яко jedyny ректор w Польсце противил се впровадзеню getta ławkowego, чили odrębnej часьци sali dla студентов походзеня жидовскего — поведала dr Małgorzata Mularczyk. — Nie мял поддержки ze строны коллег i министерства, i w efekcie złożył rezygnację. Его następca натыхмяст гетто wprowadził — добавила.

Kulczyński был теж известным znawcą torfowisk. Его Дзело «Torfowiska Polesia» to една z najwybitniejszych pozycji w dziedzinie torfoznawstwa w скали мировой. Po войне organizował Университет we Вроцлавю. W pewnym моменте бросил науку i решил се na zajęcie становиск паньствових. Znawczynie biografii Stanisława Kulczyńskiego обращали w audycji увагу, iż вплыв na его współpracę z властями PRL могла меть obawa o жите жены.